DUB 가죽 대쉬보드 커버 공동구매


DUB 가죽 대쉬보드 커버 영상


논슬립 대시보드 커버 비교 테스트 영상


DUB 레더에디션 가죽 대쉬보드 커버 (적용차종 및 색상은 아래 내용 참고 부탁 드리겠습니다.)


       소비자가격 : 67,000원~75000원 (택배비 별도)
    공동구매가격 : 61,000원 (무료배송)

                        (사은품 : 트림 전용 세정 티슈, 가죽 관리제, 스웨이드 타월, 코튼 페이퍼 방향제, 선물용 더스트백)
※ DUB 가죽 대시보드 커버 색상 선택


      가죽 색상 : 블랙, 브라운

      스티치 실 색상 : 블랙실스티치
                               화이트실스티치
                               레드실스티치
                               레몬실스티치
                               퍼플실스티치
                               브라운실스티치
                               블루실스티치
                               핑크실스티치
                               그린실스티치
                               오렌지실스티치

※ DUB 가죽 대쉬보드 커버 출시 차종

 

      현대자동차 : 뉴그랜저(92~97년/듀얼에어백)

                         그랜저XG/뉴그렌져XG(98~05년)

                         그랜저TG/FL(06~10년/센터유)

                         그랜저TG/FL(06~10년/센터무)
                         그랜저HG(11년~/센터유)
                         그랜저HG(11년~/센터무)
                         다이너스티(96~05년/듀얼에어백)
                         리베로(02~07년)
                         마르샤(95~99년)
                         베르나/뉴베르나(99~05년)
                         신형베르나/트랜스폼(06~10년)
                         벨로스터/터보(11년~/센터유)
                         벨로스터/터보(11년~/센터무)
                         구형싼타페(00~05년/일반형)
                         구형싼타페(00~05년/멀티미터)
                         구형싼타페(00~05년/상단네비)
                         싼타페CM(06~12년/일반형)
                         싼타페CM(06~12년/상단네비)
                         싼타페CM(13~15년/수납함유)
                         싼타페DM(13~15년/센터유)
                         싼타페DM더프라임(16년~/수납함유)
                         싼타페DM더프라임(16년~/센터유)
                         쏘나타2(94~95년)
                         쏘나타3(96~99년)
                         EF쏘나타(99~2000년)
                         뉴EF쏘나타(01~04년)
                         NF쏘나타(05~07년)
                         NF쏘나타트랜스폼(08~09년)
                         YF쏘나타/터보/hybrid(10~14년/센터유)
                         YF쏘나타/터보/hybrid(10~14년/센터무)
                         LF쏘나타/hybrid(15년~/센터유)
                         LF쏘나타/hybrid(15년~/센터무)
                         스타렉스(02~06년)
                         그랜드스타렉스(07~15년)
                         구형아반떼(95~97년)
                         뉴아반떼(98~01년)
                         아반떼XD/뉴/스포츠/레이싱(02~06년)
                         아반떼HD(06~08년)
                         아반떼HD(09~10년)
                         아반떼HD(상단네비)
                         아반떼HD하이브리드(10~12년/일반형)
                         아반떼HD하이브리드(10~12년/상단네비)
                         아반떼MD(11~13년/일반형)
                         아반떼MD(11~13년/네비원상단네비)
                         아반떼MD(11~13년/JY상단네비)
                         더뉴아반떼MD(14~15년/일반형)
                         더뉴아반떼MD(14~15년/JY상단네비)
                         아반떼AD(16년~/센터유)
                         아반떼AD(16년~/센터무)
                         아반떼쿠페(2013년형/일반형)
                         아반떼쿠페(2013년형/JY상단네비)
                         아반떼쿠페(2013년형/네비원상단네비)
                         더뉴아반떼쿠페(14년~/일반형)
                         더뉴아반떼쿠페(14년~/JY상단네비)
                         구형I30(08~11년/일반형)
                         구형I30(08~11년/상단네비)
                         구형I30CW(08~11년/일반형)
                         구형I30CW(08~11년/상단네비)
                         신형 i30 (12~16년)

                         신형 i30 핫해치(3세대/17년~)
                         I40웨건/살룬(11년~/센터유)
                         I40웨건/살룬(11년~/센터무)
                         아슬란(15년~/HUD유/센터유)
                         아슬란(15년~/HUD유/센터무)
                         아이오닉(16년~/센터유)
                         아이오닉(16년~/센터무)
                         구형에쿠스(02~08년)
                         구형엑센트(95~99년)
                         신형엑센트(11년~/일반형)
                         신형엑센트(11년~/JY상단네비)
                         신형엑센트(11년~/네비원상단네비)
                         신형엑센트(11년~/셀롯트상단네비)
                         제네시스세단(08~13년/센터유)
                         제네시스세단(08~13년/센터무)
                         신형제네시스(14~15년/HUD유/센터유)
                         신형제네시스(14~15년/HUD유/센터무)
                         신형제네시스(14~15년/HUD무/센터유)
                         신형제네시스(14~15년/HUD무/센터무)

                         제네시스 G80 (16년~/HUD유/센터유)

                         제네시스 G80 (16년~/HUD유/센터무)

                         제네시스 G80 (16년~/HUD무/센터유)

                         제네시스 G80 (16년~/HUD무/센터무)

                         제네시스 G80 (18년~/HUD유)

                         제네시스 G80 (18년~/HUD무)
                         제네시스쿠페(08~11년/센터유)
                         제네시스쿠페(08~11년/센터무)
                         제네시스쿠페(08~11년/센터무/JY상단네비)
                         제네시스쿠페(08~11년/센터유/JY상단네비)
                         신형제네시스쿠페(12년~)
                         베라크루즈(07~15년/센터유)
                         베라크루즈(07~15년/센터무)
                         맥스크루즈(13년~/수납함유)
                         맥스크루즈(13년~/센터유)
                         클릭(02-05년)
                         뉴클릭(05-10년)
                         투스카니/FL1/FL2(01년~08년)
                         구형투싼(04~09년/일반형)
                         구형투싼(04~09년/JY상단네비)
                         구형투싼(04~09년/네비원상단네비)
                         투싼IX(10~15년/일반형)
                         투싼IX(10~15년/상단네비)
                         올뉴투싼(16년~/센터유)
                         올뉴투싼(16년~/센터무)
                         트라제XG(02~07년)
                         티뷰론/터뷸런스(96~00년)
                         포터2(07~15년/싱글에어백)


      기아자동차 : 니로(16년~/센터유)
                         니로(16년~/센터무)
                         로체/어드밴스/이노베이션(06~09년)
                         로체/어드밴스/이노베이션(상단네비)
                         레이(12년~/일반형)
                         레이(12년~/상단네비)
                         모닝/뉴모닝(04~10년/일반형)
                         모닝/뉴모닝(04~10년/JY상단네비)
                         모닝/뉴모닝(04~10년/JJ상단네비)
                         올뉴모닝(11~15년/일반형)
                         올뉴모닝(11~15년/상단네비)
                         더뉴모닝(16년~/일반형)
                         더뉴모닝(16년~/상단네비)
                         모하비(08년~)
                         봉고3(04년~/싱글에어백)
                         스펙트라/윙(00~03년)
                         뉴스펙트라/윙(00~03년)
                         슈마(97~00년)
                         세피아2(97~01년)
                         세라토(03~06년)
                         뉴세라토(06~08년)
                         뉴스포티지(04~09년/일반형)
                         뉴스포티지(04~09년/상단네비)
                         스포티지R(10~13년/일반형)
                         스포티지R(10~13년/상단네비)
                         더뉴스포티지R(14~15년/일반형)
                         더뉴스포티지R(14~15년/상단네비)
                         스포티지 QL(16년~/센터유)
                         스포티지 QL(16년~/센터무)
                         쏘렌토(02~06년)
                         뉴쏘렌토(07~08년)
                         쏘렌토R(09~12년/센터유)
                         쏘렌토R(09~12년/센터무)
                         쏘렌토R(09~12년/센터유/상단네비)
                         쏘렌토R(09~12년/센터무/상단네비)
                         뉴쏘렌토R(13~14년/센터유)
                         뉴쏘렌토R(13~14년/센터무)
                         올뉴쏘렌토(15년~/센터유)
                         올뉴쏘렌토(15년~/센터무)
                         쏘울/뉴쏘울(08~13년)
                         올뉴쏘울(14년~)
                         엔터프라이즈(97~02년)
                         옵티마(00~05년)
                         옵티마리갈(00~05년)
                         오피러스구형(03~06년/센터유)
                         오피러스구형(03~06년/센터무)
                         오피러스신형(07~11년/센터유)
                         오피러스신형(07~11년/센터무)
                         K3(13년~)
                         K3 쿠페(13년~)
                         K5/터보/하이브리드(10~15년/센터유)
                         K5/터보/하이브리드(10~15년/센터무)
                         신형 K5 MX/SX(16년~/센터유)
                         신형 K5 MX/SX(16년~/센터무)
                         K7(09~12년/센터유)
                         K7(09~12년/센터무)
                         더뉴K7(13~15년/센터유)
                         더뉴K7(13~15년/센터무)
                         더뉴K7하이브리드(14년~/센터유)
                         더뉴K7하이브리드(14년~/센터무)

                         올뉴K7(16년~/HUD유/센터유)

                         올뉴K7(16년~/HUD유/센터무)

                         올뉴K7(16년~/HUD무/센터유)

                         올뉴K7(16년~/HUD무/센터무)
                         카렌스1(01~03년)
                         카렌스2(04~06년)
                         X-Trek(04~06년)
                         뉴카렌스(07~12년/센터유)
                         뉴카렌스(07~12년/센터무)
                         뉴카렌스(상단네비)
                         올뉴카렌스(13년~)
                         카니발1(98~02년)
                         카니발2(03~05년/일반형)
                         카니발2(03~05년/상단네비)
                         그랜드카니발(06~14년/센터유)
                         그랜드카니발(06~14년/센터무)
                         그랜드카니발(06~14년/상단네비)
                         올뉴카니발(15년~/센터유)
                         올뉴카니발(15년~/센터무)
                         뉴프라이드(05~11년)
                         올뉴프라이드(12년~/일반형)
                         올뉴프라이드(12년~/상단네비)
                         포르테/포르테쿱(09~13년/일반형)
                         포르테/포르테쿱(09~13년/상단네비)
                         포르테하이브리드(09~13년/일반형)
                         포르테하이브리드(09~13년/상단네비)
                         포르테해치백(09~13년/일반형)
                         포르테해치백(09~13년/상단네비)


      쉐보레/GM대우자동차 : 레간자(97~02년)
                                           레조(00~07년/싱글에어백)
                                           레조(00~07년/듀얼에어백)
                                           라세티세단(03~08년)
                                           매그너스(02~06년)
                                           말리부(11~16년)
                                           올뉴말리부(16년~/센터유/전방센서유)
                                           올뉴말리부(16년~/센터유/전방센서무)
                                           올뉴말리부(16년~/센터무/전방센서유)
                                           올뉴말리부(16년~/센터무/전방센서무)
                                           마티즈1(98~00년/시계유)
                                           마티즈1(98~00년/시계무)
                                           마티즈2(02~05년/시계유)
                                           마티즈2(02~05년/시계무)
                                           올뉴마티즈/마티즈클래식(05~11년)
                                           마티즈크리에이티브(09~10년)
                                           마티즈크리에이티브(상단네비)
                                           스파크(11~15년/일반형)
                                           스파크(11~15년/상단네비)
                                           더넥스트스파크(16년~/전방센서유)
                                           더넥스트스파크(16년~/전방센서무)
                                           윈스톰(08~10년/일반형)
                                           윈스톰(08~10년/멀티미터)
                                           윈스톰(08~10년/JY상단네비)
                                           윈스톰(08~10년/셀로트상단네비)
                                           아베오/아베오 세단 (11~16년)
                                           올란도(11년~/일반형)
                                           올란도(11년~/상단네비)
                                           알페온(11~15년)
                                           임팔라(16년~/전방센서유)
                                           임팔라(16년~/전방센서무)
                                           젠트라/젠트라X(07~10년)
                                           캡티바(11~15년/일반형)
                                           캡티바(11~15년/멀티미터)
                                           캡티바(11~15년/JY상단네비)
                                           캡티바(11~15년/셀로트상단네비)
                                           신형 캡티바(16년~/일반형)
                                           라세티프리미어(09~11년/일반형)
                                           라세티프리미어(09~11년/상단네비)
                                           크루즈(11~12년/일반형)
                                           크루즈(11~12년/상단네비)
                                           퍼펙트크루즈(13년형/수납함)
                                           퍼펙트크루즈(13년형/마이링크)
                                           퍼펙트크루즈(13년형/순정네비)
                                           퍼펙트크루즈(13년형/사제네비)
                                           G2크루즈(14년형/수납함)
                                           G2크루즈(14년형/마이링크)
                                           G2크루즈(14년형/순정네비)
                                           G2크루즈(14년형/사제네비)
                                           어메이징 크루즈(15년형/수납함)
                                           어메이징 크루즈(15년형/마이링크)
                                           어메이징 크루즈(15년형/순정네비)
                                           어메이징 크루즈(15년형/사제네비)
                                           토스카/프리미어6(06~10년)
                                           트랙스(13~16년/일반/상단네비공용)

                                           카마로SS (16년~)


       르노삼성자동차 : 구형SM3(02~05년/싱글에어백)
                                 구형SM3(02~05년/듀얼에어백)
                                 2010SM3(10~12년/일반형)
                                 2010SM3(10~12년/상단네비)
                                 뉴SM3제너레이션(06~09년/싱글에어백)
                                 뉴SM3제너레이션(06~09년/듀얼에어백)
                                 뉴SM3제너레이션(06~09년/싱글/상단네비)
                                 뉴SM3제너레이션(06~09년/듀얼/상단네비)
                                 2013뉴SM3(13년~/일반형)
                                 2013뉴SM3(13년~/상단네비)
                                 구형SM5(98~04년)
                                 SM5/임프레션(05~09년)
                                 2010 뉴SM5(10~12년/일반형)
                                 2010 뉴SM5(10~12년/상단네비)
                                 2013 뉴SM5플레티넘/TCE공용(13년~/일반형)
                                 2013 뉴SM5플레티넘/TCE공용(상단네비)
                                 구형 SM7(05~07년)
                                 SM7뉴아트(08~11년/센터유)
                                 SM7뉴아트(08~11년/센터무)
                                 올뉴SM7(12년~)
                                 SM6(16년~/HUD유/센터유)
                                 SM6(16년~/HUD유/센터무)
                                 SM6(16년~/HUD무/센터유)
                                 SM6(16년~/HUD무/센터무)
                                 QM3(14년~/수납형)
                                 QM3(14년~/상단네비)
                                 QM5(08년~/일반-상단네비공용)
                                 QM5(08년~/트립이동형)

                                 QM6(16년~)


       쌍용자동차 : 렉스턴1(03~05년/일반형)
                          렉스턴1(03~05년/멀티미터)
                          렉스턴1(03~05년/상단네비)
                          뉴렉스턴(03~05년/일반형)
                          뉴렉스턴(03~05년/멀티미터)
                          뉴렉스턴(03~05년/상단네비)
                          렉스턴2(06~08년/일반형)
                          렉스턴2(06~08년/상단네비)
                          슈퍼렉스턴(09~12년/일반형)
                          슈퍼렉스턴(09~12년/상단네비)
                          렉스턴W(13년~/일반형)
                          렉스턴W(13년~/상단네비)
                          로디우스(04~12년)
                          구형무쏘(93~97년)
                          뉴무쏘/스포츠(98~06년)
                          액티언/스포츠(05~11년)
                          액티언/스포츠(상단네비)
                          카이런/뉴카이런(05~11년)
                          카이런/뉴카이런(상단네비)
                          뉴코란도(96~05년)
                          코란도C(11~13년/일반형)
                          코란도C(11~13년/상단네비)
                          뉴코란도C(14년~/일반형)
                          뉴코란도C(14년~/상단네비)
                          코란도스포츠(12년~/일반형)
                          코란도스포츠(12년~/상단네비)
                          코란도 투리스모(13년~)
                          티볼리(15년~/일반형)
                          티볼리(15년~/상단네비)
                          티볼리 에어(15년~/일반형)
                          티볼리 에어(15년~/상단네비)

                          렉스턴G4 (2017년~)


       수입차 : BMW E60 5시리즈(05~09년/HUD유)
                    BMW E60 5시리즈(05~09년/HUD무)
                    BMW E82 1시리즈 쿠페(09~12년)
                    BMW E90 3시리즈(06~11년/모니터유)
                    BMW E90 3시리즈(06~11년/모니터무)
                    BMW E92 3시리즈(08~12년/탑모니터형)
                    BMW E93 3시리즈(08~12년/탑모니터형)
                    BMW F10 뉴5시리즈(10년~/HUD유)
                    BMW F10 뉴5시리즈(10년~/HUD무)
                    BMW F20 1시리즈 웨건(13년~)
                    BMW F30 뉴3시리즈(12년~/HUD유)
                    BMW F30 뉴3시리즈(12년~/HUD무)
                    BMW F34 3시리즈 GT (14년~/HUD유)
                    BMW F34 3시리즈 GT (14년~/HUD무)
                    BMW F32 4시리즈(14년~/HUD유)
                    BMW F32 4시리즈(14년~/HUD무)
                    BMW F33 4시리즈(14년~/HUD유)
                    BMW F33 4시리즈(14년~/HUD무)
                    BMW F36 4시리즈(14년~/HUD유)
                    BMW F36 4시리즈(14년~/HUD무)


                    미니 쿠페(06~13년)
                    미니 쿠페 로드스터(~15년)
                    미니 쿠퍼/s R52/R53/R54 (01~05년)
                    미니 쿠퍼/s R56/R57 (06~13년)
                    미니 클럽맨(08년~14년/R55)
                    미니 컨트리맨(11년~/R60)
                    미니 페이스맨(13년~/R61)
                    미니 쿠퍼 3세대 F56(14년~/HUD무)


                    벤츠 C117 CLA클래스(14년~)
                    벤츠 W176 A클래스(14년~)
                    벤츠 W205 C클래스(15년~/센터유/HUD유)
                    벤츠 W205 C클래스(15년~/센터유/HUD무)
                    벤츠 W205 C클래스(15년~/센터무/HUD유)
                    벤츠 W205 C클래스(15년~/센터무/HUD무)


                    아우디 뉴A3(14년~)
                    아우디 뉴A4(09~15년)
                    아우디 올뉴A4(16년~/센터유/HUD유)
                    아우디 올뉴A4(16년~/센터유/HUD무)
                    아우디 올뉴A4(16년~/센터무/HUD유)
                    아우디 올뉴A4(16년~/센터무/HUD무)
                    아우디 A5(08~15년)
                    아우디 뉴A6(12년~/HUD유)
                    아우디 뉴A6(12년~/HUD무)
                    아우디 Q3(12년~)
                    아우디 Q5(08년~)


                    폭스바겐 시로코(12~14년)
                    폭스바겐 골프 6세대 (09~12년)
                    폭스바겐 골프 7세대 (13년~)
                    폭스바겐 CC(08년~)
                    폭스바겐 파사트(06~11년)
                    폭스바겐 제타 6세대 (10년~)
                    폭스바겐 뉴폴로(13년~)

                    폭스바겐 티구안 (2008년~2016년)


                    포드 익스플로러(11년~)
                    포드 포커스(12년~/센터유)
                    포드 포커스(12년~/센터무)
                    포드 몬데오(15년~/센터유)
                    포드 몬데오(15년~/센터무)

                    포드 뉴토러스(10년~)


                    인피니티 G25세단(11~14년)
                    인피니티 G35세단/s(07~08년)
                    인피니티 G37세단/s(09~12년)
                    인피니티 G37쿠페(09~13년)
                    인피니티 FX시리즈(07~08년)


                    푸조 207(07~12년)
                    푸조 508(11년~/HUD유)


                    닛산 큐브 3세대(09~13년)


                    토요타 뉴캠리/하이브리드(12년~)


                    혼다 어코드 8세대(09~11년)


                    렉서스 IS 250 (08~12년)


                    시트로앵 DS3(12년~)


                    뉴크라이슬러 300C(11년~)


                    지프 레니게이드(16년~)


                    포르쉐 파나메라(09~15년/타이머유)


                    캐딜락 CT6 (2016년~)

※ DUB 가죽 대쉬보드 커버 적용 차종을 계속 출시중 이므로
    새로운 DUB 가죽 대시보드 커버 적용 차종 제품들이 출시 되는대로 내용에 추가하도록 하겠습니다.

  

 

 


==================================================       아        래        =================================================
   ▶  공구 내용   :   DUB 래더애디션 가죽 대쉬보드커버 최저가 공동구매

                            대쉬보드커버 추천/dub대쉬보드커버/대쉬보드커버 효과/싼타페 대쉬보드커버/아반떼ad 대쉬보드커버/아반떼md 대쉬보드커버/차량용품/올뉴쏘렌토 대쉬보드커버/크루즈 대쉬보드커버/루젠대쉬보드커버/k5 대쉬보드커버/블랙라벨 대쉬보드커버/k3대쉬보드커버/디커버/티볼리 대쉬보드커버/자동차용품/스파크대쉬보드커버/자동차대쉬보드커버
   ▶  공구 금액   :   61000원 (택배비포함 무료배송)

            
                                         


   ▶  공구 기간   :   2016년   9월   21일   부터
                  
                            해당 공동구매에 특별한 문제가 없으면 지속적인 공동구매 추진하겠습니다.


 


   ▶  배송 시기   :   오후 3시 전까지 입금 확인 후 2~7일내 배송 (택배비포함 무료배송/ CJ 대한통운 택배)


 


  ▶  입금 계좌   :   신한은행   110-354-820310   (예금주 : 이용학)

 

 

 

  ▶  문의 전화   :   031-987-0961, 010-4600-4118   /   담당 : 이승현 팀장님


                         전화를 주실 때에는 반드시 튜닝09 동호회 회원님임을 꼭 먼저 말씀하여 주시길 바랍니다.

 

 


   ▶  해당 공동구매 참여를 원하시는 회원님은 아래 댓글 등록란에 신청양식대로 기입해주시고
        정확한 배송지 주소 및 전화번호는 필수적으로 입력하셔야 합니다.

 

 

 

==============================================================================================================================

 

 

** 신청 양식 **

 

예)
주문자 : 홍길동
입금자 : 홍길동
연락처 : 010-1234-5678
주소 : 서울시 양천구 목2동........
주문차종/년식/옵션 : 올뉴말리부/2016년/센터스피커 유)
가죽 색상 선택 : 블랙
스티치 실 색상 : 화이트실스티치
입금금액 : 61,000원
기타사항 : 입금하였습니다. 빠른 배송 부탁드립니다.
               감사합니다. ^^

 


==============================================================================================================================